Estades de visitants i professionals en formació

Presentació

El Parc Taulí ofereix un ampli ventall de possibilitats per a la formació de professionals d'altres institucions que vulguin aprofundir en el coneixement i les habilitats en camps concrets en els quals som pioners o podem oferir formació específica no assolida pels centres sol·licitants.

Els professionals que vulguin realitzar estades de perfeccionament al Parc Taulí hauran de dirigir-se al servei, per concretar objectius docents i dates de l'estada i serà aquest servei qui faci la sol·licitud al Comitè Institucional de Docència, amb el vistiplau del cap corresponent i la documentació necessària:

  • Fotocòpia del DNI o passaport
  • Sol·licitud del centre d'origen
  • Assegurança per malaltia comú i accident
  • Currículum vitae
  • Protocol de treball
  • Certificat negatiu d'antecedents penals

Requisits

Convenis en pràctiques