Gestió de Pacients i Atenció al Ciutadà

Presentació

Presentació

 • El servei de Gestió de Pacients i Atenció al Ciutadà incorpora tot un seguit de funcions i responsabilitats que agrupen diferents tasques de caire no assistencial sanitari.
 • Són serveis de suport amb dependència de la Direcció Executiva, que han de col·laborar en la prestació d’una assistència integral i de qualitat.
 • Hauran de ser l’expressió més formal de dos principis fonamentals: l’orientació al client i l’equitat.

 

Funcions

Funcions

 • El registre i programació "operativa" de les diferents línies d'activitat
 • Garantir l’accés equitatiu als seus clients
 • L’acollida, orientació i primera atenció dels diferents clients
 • La promoció i el respecte pels drets i deures dels nostres clients
 • La informació escrita de caràcter general adreçada als clients (guies de l'usuari, fulls d’informació)
 • La coordinació del Transport Sanitari No Urgent (TSNU)
 • L’avaluació de la qualitat subjectiva (enquestes, focus grups, reclamacions, etc.)
 • L’atenció a les consideracions socials (Treball Social)
 • La coordinació institucional per facilitar l’atenció religiosa.

Contacte

Contacte

Unitat d'Acollida i Programació

Per a informació o canvis en la programació de visites, proves o intervencions / Sol·licitud de visita a Atenció al Viatger Parc Taulí (Centre de vacunació)

Unitat d'Atenció al Client

Atenem els seus suggeriments, reclamacions i agraïments per millorar la qualitat dels nostres serveis.

Personalment

En la secretaria: De dilluns a divendres, de 10 a 12 h
En els taulells d'atenció: Horari determinat pel propi taulell

En aquesta unitat també s’informa sobre la «Carta de Drets i Deures dels ciutadans en relació a la salut i l'atenció sanitària» així com del «Document de voluntats anticipades».

Unitat de Treball Social

Voluntariat Parc Taulí

Per a informació o canvis en la programació de visites, proves o intervencions / Sol·licitud de visita a Atenció al Viatger Parc Taulí (Centre de vacunació)

Equip de responsables de Gestió de Pacients
 

Pilar Doretto
Direcció Gestió de Pacients

Antonio Ávila Pérez
Responsable de programació i recepció

Iván Flores Sanz
Cap de la Unitat d'Atenció al Client

Esther Cortés Daza
Cap de la Unitat de Treball Social