Serveis d'Atenció al Client (SAC)

Presentació

Presentació

El Serveis d'Atenció al Client  (SAC) incorporen tot un seguit de funcions i responsabilitats que agrupen diferents tasques de caire no assistencial sanitari que més endavant es detallen.

Són serveis de suport i avaluació corporatius amb dependència de la Direcció General, que han de col·laborar en la prestació d’una assistència integral i de qualitat.

El Serveis d’Atenció al Client, a més de l’equitat, es fonamenten en els principis de l’atenció centrada en el pacient’ de la Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT) que han de ser entesos com la concreció d’uns compromisos d’atenció que ens vinculen a tots els professionals de la Corporació en l’atenció al nostres ciutadans (per a més informació accediu aquí Principis ACP_diptic.pdf).

 

Funcions

Funcions

El SAC incorpora les següents funcions:

 • El registre i programació "operativa" de les diferents línies d'activitat.
 • Garantir l’accés equitatiu als seus clients.
 • L’acollida, orientació i primera atenció dels diferents clients.
 • L'avaluació de la qualitat subjectiva.
 • La promoció i el respecte pels drets i deures dels nostres clients.
 • L'atenció a les consideracions socials dels nostres clients.

Altres serveis:

 • Atenció religiosa al Parc Taulí

  Conscients de la importància que té la dimensió religiosa per a algunes persones, el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí facilita l’exercici d’aquest dret. Així, és garanteix l’accés lliure dels ministres de les diferents confessions sense limitació d’horari i sempre que hi hagi una petició del pacient o dels seus familiars. Els Serveis d’Atenció al Client faciliten aquesta exercici amb coordinació amb les diferents confessions.

  • Disposem d’un Servei Religiós Catòlic, arrel de l'acord entre Arquebisbat i Conselleria de Sanitat.

  • Conveni de col·laboració amb el Consell Evangèlic de Catalunya.
  • Relació amb el Comitè d’enllaç dels Testimonis de Jehovà.
  • Es disposa d’un espai multiconfessional a la 3a planta de l’edifici Taulí.

 • La informació escrita de caràcter general adreçada als clients (guies de l'usuari,fulls d’informació).

 

Contacte

Contacte

 • Unitat d'Acollida i Programació

Per a informació o canvis en la programació de visites, proves o intervencions / Sol·licitud de visita a Atenció al Viatger Parc Taulí (Centre de vacunació)

 • Unitat d'Atenció al Client:

La Unitat d'Atenció al Client atén els suggeriments, reclamacions i agraïments per millorar la qualitat dels nostres serveis.

Personalment

 • De dilluns a divendres, de 10 a 12 h
 • Dilluns i dijous, de 15.30 a 16.30 h
   

En aquesta unitat també s’informa sobre la «Carta de Drets i Deures dels ciutadans en relació a la salut i l'atenció sanitària» així com del «Document de voluntats anticipades».

 • Unitat de Treball Social (UTS)
 • Voluntariat Parc Taulí

Equip de responsables del SAC
 

Pablo Manuel Hernando Robles
Director dels Serveis d'Atenció al Client

 

Imatge Antonio Ávila. Unitat acollida i programació. SAC. Parc Taulí

Antonio Ávila Pérez
Unitat d'Acollida i Programació

 

Montserrat Carmona Castilla
Unitat de Treball Social

 

Alfons Mañosa Margarit
Unitat d'Atenció al Client