Obres de reforma a diferents àmbits del Parc Taulí coincidint amb els mesos d’estiu

Com cada any, els mesos d’estiu s’aprofiten per portar a terme diferents obres de reforma i trasllats que afecten els diferents àmbits del Parc Taulí. Enguany, aquestes són les actuacions més rellevants:

Edifici Taulí


Obres edifici Taulí Gran Via

Continuen a bon ritme les obres per a la construcció de dues noves plantes sobre l’actual bloc d’Urgències. Al juliol ja està previst que es faci visible l’aixecament de les dues plantes.

Reforma integral de la URPA

El 12 de juliol està previst que comencin els treballs de la reforma integral de la URPA, que tindran una durada prevista de dos mesos. En aquest període, s’habilitaran dos quiròfans per acollir els pacients de reanimació post anestèsia.

Les obres suposaran un canvi integral d’aquest espai: nous paviments, sostres i parets, nova il·luminació amb leds, millora de tots els circuits i dispositius, renovació de tota la instal·lació elèctrica, portes automàtiques i climatització, entre d’altres.

Reforma de la 9a planta

A inicis d’agost està previst que comencin les obres de reforma de la 9a planta, on es portaran a terme les següents actuacions: pintura general, emplafonat de mitges parets als passadissos i dels capçals dels llits, així com la renovació dels dos controls d’infermeria.

La durada prevista d’aquestes obres és de 2,5 mesos.

 

Edifici Santa Fe


Reforma de l’espai de consultes externes d’adults de Salut Mental de la planta E (ala dreta, planta baixa)

Un cop inaugurada la nova planta de consultes externes de Salut Mental d’adults, a la planta F, ara s’estan realitzant obres de millora als espais de consultes externes de la planta baixa, que continuaran sent espais ambulatoris de Salut Mental.

La reforma d’aquest espai consisteix en la pintura general, millora de la il·luminació amb leds i reforma de la zona d’accés a aquest àmbit.

Trasllat de les consultes externes de Neurologia a la nova planta F (ala dreta, primera planta)

Les sis consultes externes de Neurologia que actualment s’ubiquen a la primera planta B de Santa Fe, ala esquerra, es traslladaran a la nova planta F del mateix edifici. Aquest trasllat està previst per finals de juliol o principis d’agost.

Trasllat de les consultes externes de Dermatologia i de Maxil·lofacial a la planta B (ala esquerra, primera planta)

Les consultes externes de Dermatologia i de Maxil·lofacial, que actualment s’ubiquen a la planta baixa, es traslladaran a la planta B, als espais que actualment ocupen les consultes externes de Neurologia. Aquest trasllat està previst per a finals d’agost.

Trasllat de les consultes externes d’accidents de trànsit a la planta baixa

Les consultes externes d’accidents de trànsit, que actualment s’ubiquen a la planta B, es traslladaran a la planta baixa, al costat de l’Oficina Tècnica de Cribratge de Càncer. Aquest trasllat està previst per a finals d’agost.

 

Edifici VIIè Centenari


Reforma dels banys de la 3a planta

A mitjans de juliol s’iniciaran les obres de millora dels banys de les 21 habitacions de la 3a planta del VIIè Centenari, que acullen pacients crònics complexes i geriàtrics aguditzats. Les obres consistiran en la reforma de les dutxes i en la pintura dels espais.