El Parc Taulí implementa la realitat virtual a les obres de reforma dels quiròfans d’aquest estiu

Imatge del projectes d'obres en 3D

Els professionals de l’Hospital de Sabadell realitzen visites virtuals als futurs espais, abans de l’inici de les obres. En plena implementació de la metodologia BIM, el Parc Taulí ja ha modernitzat la gestió dels seus projectes i augmentat la seva eficàcia.

 

La metodologia Building Information Modelling (BIM) ja és una obligatorietat en determinats contractes d’obra pública i d’obres d’edificació promoguts per l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. Aquest sistema permet el treball col·laboratiu entre els diferents agents vinculats a aquests projectes, com ho són el disseny, l’execució, la gestió i el manteniment. Alhora, amb la metodologia BIM els projectes d’obra deixen de recollir-se únicament en planells plans, passant a comptar amb modelats 3D que permeten una visió molt més real dels futurs espais i edificis.

El Parc Taulí es troba en plena implementació del BIM, amb la formació dels professionals del departament de Projectes i Instal·lacions, l’adiquisició de l’equipament i el software necessaris, i amb la realització dels nous projectes amb aquesta metodologia.

Per aprofitar les noves possibilitats que el BIM ofereix a l’hospital i augmentar l’eficàcia dels diferents projectes del departament de Projectes i Infraestructures, s’han iniciat les visites virtuals a les properes reformes. Així doncs, els professionals que realitzaran la seva activitat en un nou espai, fan una visita amb ulleres de realitat virtual en la que poden moure’s lliurement i compartir la seva experiència amb l’equip que ha elaborat el projecte Amb aquesta interacció, que s’ha iniciat amb les reformes d’aquest estiu a l’àrea de quiròfans, es poden incorporar les modificacions o validacions necessàries per assegurar que el futur espai donarà resposta a les necessitats de professionals i usuaris.