Venda d’una finca ubicada a Sabadell en subhasta pública

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell posa a la venda, mitjançant subhasta pública, una finca ubicada al c/. Pérez Moya, núm. 73, de Sabadell.