Consulta oberta al mercat per als projectes de Compra Pública Innovadora (CPI)

Actualment els projectes CPI que van ser concedits al Parc Taulí estan en període de consulta oberta al mercat. En el marc d’aquesta consulta, el passat 30 d’octubre es va convidar a les empreses interessades en els projectes Feeding Care, liderat per la gestora assistencial d’Infermeria de Nounats, Carmen Mendoza, i Cirurgia Colorectal, liderat pel coordinador del Servei de Cirurgia General, Xavier Serra.

La sessió va tenir lloc a la sala La Capella i hi van assistir un total de 12 empreses, sis empreses per cada projecte.

Totes aquelles empreses interessades en la licitació tenen a la seva disposició la documentació i la informació a la web de contractació pública, des d’on es gestionaran també els dubtes i qüestions. A la mateixa web hi ha disponible un qüestionari a respondre per aquelles empreses interessades en la consulta per a cada futura licitació.

La consulta oberta al mercat estarà oberta fins al 30 de novembre per a Feeding Care, i el 16 de desembre per Cirurgia colorectal. Pel que fa als projectes de CPI d’Urgències i Pediatria ja han tancat la consulta oberta al mercat, mentre que el projecte ContAs de la UCI està en preparació.

Tots els projectes estan cofinançats pels fons FEDER en el marc del programa operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020.