El Parc Taulí i l’Escola Superior de Disseny ESDi signen un conveni per al desenvolupament de projectes d’innovació

L’acord permetrà impulsar el desenvolupament d’idees innovadores proposades per professionals del Taulí i elaborades per estudiants de l’ESDi.

El director general del Parc Taulí, Joan Martí, i el director general de la Fundació per l’ESDi (FUNDIT), Antoni Garrell, han signat avui un conveni de col·laboració institucional amb la finalitat de desenvolupar conjuntament projectes d’innovació en nous productes i serveis en l’àmbit sanitari, combinant el coneixement científic i l’experiència clínica dels professionals del Taulí amb la creativitat i l’enginy dels estudiants de l’ESDi.

La signatura d’aquest acord permetrà impulsar el desenvolupament d’idees innovadores proposades per metges, infermers i altres professionals del Parc Taulí, mitjançant activitats de creació de prototips per part d’estudiants de l’ESDi, fet que implica un nou impuls qualitatiu per a la creació de productes innovadors.

Aquest acord té el seu origen en el projecte PECT “Vallès Industrial. Innovació i disseny de la indústria europea” coordinat per l’Ajuntament de Sabadell i finançat amb fons FEDER que té com a objectiu fer que la indústria del Vallès i de Sabadell esdevingui més competitiva. El Parc Taulí i l’ESDi són dues de les institucions que formen part del PECT.

El director general del Parc Taulí, Joan Martí, ha manifestat que aquest acord és motiu de satisfacció per a la institució. ”Tenim l’experiència d’alguna col·laboració conjunta amb l’ESDi que ha anat molt bé i poder establir un conveni que reguli aquestes línies de treball és un pas endavant en la gestió de la innovació”, ha destacat Martí.

Per la seva banda, el director general de la Fundació per l’ESDi (FUNDIT), Antoni Garrell, ha volgut incidir en que “avui no només signem un acord marc sino que ens comprometem a desenvolupar una sèrie de projectes totalment innovadors i que tenen la finalitat de convertir el progrés tècnic i científic en progrés social”.

L’acte ha comptat amb la intervenció del professor i dissenyador de l’Àmbit d’Experimentació i Aplicació de Comunicació Visual de l’ESDi, Carles Cabezón, que ha explicat alguns dels projectes de col·laboració ESDi-Taulí que s’han posat en marxa.

Els primers reptes innovadors ESDi-Parc Taulí


Els estudiants i el professorat de l’ESDi ja estan treballant en els primers reptes innovadors proposats per professionals del Parc Taulí:

Disminució de gots de plàstics per a l’administració de medicació: Aquesta idea innovadora pretén disminuir l’impacte mediambiental dels petits gots de plàstic que s’utilitzen per administrar la medicació oral dels pacients. S’utilitza un got individualment per cada toma de medicació (una mitja de 3 gots pacient/dia aproximadament). Com a exemple, al Parc Taulí es fa una despesa de 108.000 gots de plàstic al mes (més de 1.500 gots al dia). Des de l’ESDi s’està treballant en buscar diferents solucions per reduir l’impacte mediambiental del plàstic, creant un dispositiu que no surti de l’habitació i que es pugui netejar in situ.

Reducció de la contaminació bacteriana per l’ús de la targeta d’identificació professional i altres dispositius com rellotges o telèfons mòbils: Aquests elements utilitzats pel personal assistencial són un vector d’infeccions intra-hospitalàries. El repte consisteix en dissenyar un producte que redueixi de manera substancial aquest risc d’infecció o inclús crear un nou producte que solucioni el problema plantejat.

Disseny d’una aplicació per millorar la comunicació entre infermeres i lliterers. S’està treballant en una eina que faciliti tota la gestió de tasques entre aquests professionals, per poder digitalitzar el procés de trasllat dels pacients i tenir una millor organització.

Disseny de la planta d’hospitalització pediàtrica en el marc del projecte ‘Una Onada de Petits Somriures'. Aquest repte d’humanització dels espais pediàtrics de l’Hospital es començarà a desenvolupar a partir de setembre del 2020. Pretén oferir espais més propers i familiars, reduir l’ansietat i l’angoixa dels infants hospitalitzats i ajudar a la seva recuperació. Els espais renovats estaran inspirats en el fons marí i integraran jocs i passatemps, creant una experiència immersiva i afavorint que els infants surtin de l’habitació.