El Servei de Medicina Pediàtrica del Parc Taulí ha rebut l’acreditació d’Humanització IHHI 2018 atorgada per la Fundació ATRESMEDIA

La directora del Servei de Medicina Pediàtrica, Pepi Rivera, ha recollit l’acreditació en un acte celebrat aquesta setmana al Col·legi Oficial de Metges de Madrid. 

La Fundació ATRESMEDIA va presentar els resultats de l’Índex de Humanització d’Hospitals Infantils (IHHI) i va lliurar reconeixement als 11 hospitals que han aconseguit acreditar els seus resultats en l’atenció dels pacients pediàtric. El Parc Taulí i l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona són els dos hospitals catalans que ha rebut aquesta acreditació.

Entre els resultats de l’informe presentat destaquen les bones pràctiques hospitalàries en aspectes com l’atenció a urgències, els protocols d’informació en l’ingrés i l’accessibilitat del centre sanitari, alhora que s’identifiquen millores en les unitats de cures pal·liatives, zones d’adolescents, programes antiestrès, formació de personal en humanització, entre d’altres.

En aquesta primera valoració de resultats, han contestat el qüestionari de l’IHHI un total de 68 hospitals públics, privats i de gestió mixta de tot l’Estat, classificats en tres categories en funció del nombre de llits pediàtrics amb què compta cada centre: hospital gran, mitjà i petit. Aquesta eina, dissenyada per la Fundació ATRESMEDIA amb el consens de la comunitat sanitària permet, de forma totalment gratuïta, que l’hospital pugui mesurar quantitativament i qualitativa el nivell d’humanització de les seves àrees d’atenció pediàtrica. Així, l’IHHI ofereix als centres i personal sanitari de totes les àrees un diagnòstic i una guia útil en la millora d’atenció directa al pacient.

La metodologia del procés d’acreditació consisteix en la realització d’un qüestionari elaborat per la Fundació ATRESMEDIA per part del centre sanitari. Posteriorment, es rep un un informe individualitzat de caràcter confidencial amb els resultats de set àrees analitzades. Dels 68 analitzats, 11 hospitals han obtingut el reconeixement després de sotmetre a una comprovació in situ en la qual es confirma la veracitat de les dades introduïdes en el qüestionari. La verificació externa la realitza AENOR INTERNACIONAL.