Memòria Voluntariat 2019 i desconfinament del Voluntariat Taulí

Ja es pot consultar a la web la memòria d’activitat 2019 del Programa de Voluntariat Taulí. Com altres anys, la prioritat ha estat acompanyar les persones voluntàries que desenvolupen la seva tasca a les diferents unitats mitjançant les reunions d’equip i la formació, per dotar d’eines que garanteixin la qualitat de la seva intervenció.

L’objectiu principal del programa de voluntariat és complementar l’assistència del pacient i la seva família amb l’acompanyament individualitzat, sempre en coordinació amb l’equip assistencial. Des del programa de voluntariat s’està treballant per reprendre l’activitat del voluntariat quan sigui possible. Es de destacar els nombrosos oferiments rebuts de persones que durant aquestes setmanes s’han ofert per col·laborar amb el nostre programa, una constatació de que aquesta pandèmia està multiplicant també la solidaritat.

Durant aquest temps de confinament mantenim un contacte continuat amb les entitats de voluntariat del territori així com reunions amb coordinadors de voluntariat d’altres centres sanitaris amb l’objectiu d’establir directrius per adaptar l’acció del voluntariat a la situació actual de desescalada progressiva, seguint les instruccions de les autoritats competents en voluntariat hospitalari. Una altra tasca important d’aquests dies ha estat la preparació de formació i organització de trobades virtuals amb els equips de voluntariat.

Nou plantejament de l’activitat del voluntariat

La paralització de la tasca presencial del voluntariat als centres sanitaris obliga al sector a replantejar noves maneres d’acompanyar i atendre la “nova normalitat”. La major part del nostre voluntariat continua motivat i mostrant energia per reprendre la seva activitat adaptada a les noves mesures. Tots són conscients que serà una realitat diferent a la coneguda fins ara.

És el moment de definir exactament quines necessitats es podran atendre a nivell presencial i quines persones de l’equip reuneixen el perfil per fer-ho segons els criteris marcats per les autoritats sobre població sana i població de risc. Proposem cercar noves formes d’atenció no presencial com l’acompanyament telemàtic o les videotrucades o altres tasques que no suposin activitat presencial.

Com sempre, tot plegat ho farem amb la coordinació i la complicitat dels equips professionals de cada unitat per tal de donar un servei ajustat a les necessitats de cada moment i establir les línies d’acció més adequades.

Us volem transmetre l’admiració, el suport i l’agraïment de l’equip de voluntariat a la tasca de tots els professionals, especialment per als que aquests dies heu estat a primera línia.

Seguim!