Actualització de la normativa de visites per a familiars i acompanyants de pacients hospitalitzats

Us recordem que només es permet una visita per pacient al dia i respectant l'horari establert.