Comença una prova pilot per identificar nòduls indicadors de possibles càncers pulmonars en radiografies mitjançant tecnologia Deep Learning

Equip del Parc Taulí del projecte LuCaDAlert

Investigadors de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) i del centre tecnològic Eurecat començaran una prova pilot de tres mesos de durada per identificar nòduls que puguin ser indicadors de possibles càncers pulmonars en radiografies mitjançant tecnologia Deep Learning.

La iniciativa s’inscriu dins del projecte LuCaDAlert (Lung Cancer CAD Alert), en el marc del qual s’han desenvolupat uns algorismes capaços de detectar nòduls per càncer pulmonar a les radiografies de tòrax que s’enregistren en els sistemes d’imatges mèdiques digitals del Servei de Diagnòstic per la Imatge del Parc Taulí.

La prova pilot té la finalitat de validar clínicament el funcionament dels algorismes i consistirà en l’anàlisi de totes les plaques de tòrax que no són informades per radiòlegs -donat que es realitzen amb altres objectius- per identificar-hi possibles nòduls pulmonars. En tots els casos on aquests elements siguin detectats mitjançant Deep Learning, les plaques seran analitzades de nou per un equip de quatre radiòlegs per confirmar o descartar el diagnòstic.

Per part d’Eurecat, que s’ha encarregat del desenvolupament algorísmic en Deep Learning i de la seva integració, el projecte LuCaDAlert ha comptat amb la participació dels investigadors del grup d’Anàlisi de Dades en Medicina de la Unitat Tecnològica d’eHealth i de l’equip de Valorització del centre tecnològic.

El 70 per cent dels casos de càncer de pulmó són detectats en estadis avançats de la malaltia, un fet que contribueix a un augment de la taxa de mortalitat associada. A la Unió Europea, aquest tipus de càncer és la principal causa de mort en homes i la tercera en dones. La detecció precoç d’aquests tumors milloraria la supervivència en aquests casos.

LuCaDAlert va ser un dels projectes guanyadors al Segon Concurs d’Iniciatives i Projectes de Millora de la Qualitat del Parc Taulí. Es tracta d’un projecte inicialment impulsat pel Dr Eduard Monsó, cap del Servei de Pneumologia del Parc Taulí i investigador principal del’I3PT, i en Carles Rúbies, anterior treballador del CIMD i actual CIO a l’Hospital de Granollers. Actualment el projecte també està liderat pel radiòleg Xavier Gallardo i pel cap del CIMD, Josep Fernàndez.