Actualització de la normativa de visites per a familiars i acompanyants de pacients hospitalitzats

Per garantir la seguretat de les persones ateses, així com dels visitants, no es permeten les visites a:

  • 9a Planta Ed. Taulí
  • 8a Planta Ed. Taulí
  • 6a Planta Ed. Taulí
  • Ed. VII Centenari
  • Ed. Albada

L’equip assistencial es posarà en contacte de manera individualitzada per assegurar la comunicació amb els familiars