El Parc Taulí treballa per mantenir l’activitat ordinària activant noves unitats provisionals

El Parc Taulí ha habilitat provisionalment a la 2a planta del Frontal Gran Via 20 llits destinats a pacients de curta estada quirúrgica. Aquests llits s’han ubicat a continuació de l’espai habilitat per a la Unitat de Curta Estada d’Urgències, unitat que ha deixat la seva ubicació habitual perquè s’està remodelant per millorar l’espai de l’atenció urgent.

L’espai del Frontal Gran Via, tot i que no gaudeix de tots els estàndards de confort d’una planta d’hospitalització convencional, disposa de totes les garanties sanitàries i tecnològiques que permeten a l’hospital continuar amb la seva activitat ordinària sense afectar la qualitat assistencial. 

Fins ara, tot i que ha superat ja els 100 pacients ingressats amb infecció per SARS-COV2, el Parc Taulí ha mantingut tota la programació quirúrgica. S’ha triat l’ingrés de pacients de curta estada en aquest espai per alleugerir les incomoditats que suposa per a un pacient l’ingrés en espai obert amb lavabos compartits. Aquest emplaçament és provisional, donat que encara s’han de millorar els acabats de terres i sostre i aspectes de confort dels malats, i s’ha habilitat amb la finalitat de pal·liar l’impacte de la pandèmia. 

Ens els propers dies s’esperen alguns ajustaments a la programació quirúrgica electiva no urgent que requereix ingrés, per tal de facilitar el desplegament del Pla de contingència que ha d’anticipar la resposta del nostre hospital a la situació epidemiològica que viu el país.