El Parc Taulí obre una convocatòria externa de 5 beques formatives de postgrau d'Infermeria en Assistència al Malalt Crític associades a contracte laboral

El Parc Taulí ha obert una convocatòria externa, adreçada a professionals Infermeres, per al finançament de la totalitat de la matrícula del postgrau semipresencial 'Assistència Integral al Malalt Crític amb patologia cardiovascular i/o respiratori', organitzat per l’Institut d’Investigació i Innovació I3PT de la Fundació Parc Taulí, adscrit a l’Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

La formació està adreçada a infermers/es que treballin o estiguin interessats en l'atenció directa del malalt crític adult, ja sigui en l'àmbit hospitalari (àrea urgències, emergències, reanimació, UCI) i/o en l'àmbit prehospitalari. El seu finançament està lligat a un compromís de contractació temporal i una permanència de vinculació professional amb la CSPT després de la data de finalització del curs, mínima de tres anys.