Es crea l'I3PT per impulsar la tasca investigadora en benefici dels pacients

Signatura conveni creació I3PT

La Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, UDIAT Centre Diagnòstic, la Fundació Parc Taulí i la Universitat Autònoma de Barcelona han signat avui el conveni per a la constitució de l’Institut d’Investigació i Innovació Sanitària Parc Taulí (I3PT) que, sota aquesta fórmula, té la voluntat de sumar-se al mapa d’instituts d’investigació sanitària d’àmbit estatal acreditats pel prestigiós Instituto de Salud Carlos III i també als Centres de Recerca de Catalunya (CERCA)

Les entitats signants tenen una llarga trajectòria d’estreta col·laboració  en matèria d’investigació, innovació i docència

Les entitats signants tenen una llarga trajectòria d’estreta col·laboració tant en matèria d’investigació i innovació – amb la interrelació de grups d’investigació i la posada en comú de nombroses idees i projectes-, com en matèria de docència de pregrau i de postgrau - la Fundació Parc Taulí és Institut Universitari de la UAB des de l’any 1998 i el Parc Taulí és Unitat Docent de la Facultat de Medicina de la UAB des del curs 2009-2010-.

En aquest moment, totes les parts han coincidit en la necessitat de posar més en valor el seu coneixement i de donar un nou impuls a la trajectòria de treball en comú, especialment a la investigació traslacional, la finalitat de la qual és aconseguir que els descobriments de la investigació i la innovació repercuteixin en benefici dels pacients.

L’acreditació per part del Instituto de Salud Carlos III i el reconeixement com a centre CERCA, que són els principals organismes públics d’investigació que financien, gestionen i executen la investigació i la innovació a nivell català i estatal, obriria noves portes de finançament i, en conseqüència, d’oportunitats de projecció i desenvolupament de la tasca investigadora i innovadora que es porta a terme al Parc Taulí i a la UAB.

L’I3PT està molt ben posicionat per aconseguir ambdós reconeixements, ja que parteix d’una base assistencial molt sòlida i compleix tots els estàndards requerits. Alguns d’aquests requeriments sobrepassen els necessaris, com el fet que cal que el 30% dels investigadors siguin professionals assistencials, mentre que al Parc Taulí aquest percentatge supera el 85%.

El Parc Taulí té, actualment, sis àrees de recerca, amb 35 grups de recerca actius


El Parc Taulí té, actualment, sis àrees de recerca (Càncer; Malalties Infeccioses, sida i sèpsia; Epidemiologia, millora assistencial i cronicitat; Dispositius mèdics, TIC i imatge; Neurociències i salut mental i Inflamació, immunologia i metabolisme) i una setena, la de Malalties minoritàries, en procés de constitució. Des de les diferents àrees, que apleguen 35 grups de recerca actius, es mantenen col·laboracions amb 93 entitats nacionals i 50 internacionals, i es participa en les principals xarxes i grups d’R+D+I del país.

En l’àmbit de la innovació, s’han obtingut 10 patents d’àmbit estatal i internacional, i hi ha altres 22 sol·licitades en tràmit. Entre les patents obtingudes hi ha un sistema digital per a biòpsia esterotàxica, la placa de correcció del pectus excavatum i un sistema d’il·luminació intel·ligent per a quiròfans, entre d’altres. També es disposa de la propietat intel·lectual de diverses marques i productes registrats, com els prestigiosos productes RAIM, d’emmagatzematge, gestió i visualització d’imatge mèdica digital. Tot plegat orientat i amb bones expectatives de generar un retorn amb la seva explotació, en benefici del Parc Taulí.

La gestió dels projectes d’investigació i d’innovació portats a terme des de l’I3PT serà responsabilitat de la Fundació Parc Taulí, mitjançant la seva oficina tècnica i estructura de gestió de la investigació i innovació. La Fundació Parc Taulí actuarà, també, com a oficina de transferència de resultats de la investigació i la innovació. Per desenvolupar les seves activitats, I3PT compta amb més de 2.000 metres quadrats de diferents àrees del Parc Taulí, en les quals es porten a terme tasques d’investigació i innovació.