Es crea l’àrea de recerca de Malalties Minoritàries del Parc Taulí

El Comitè de Govern de l’I3PT ha aprovat la creació de l’àrea de recerca de Malalties Minoritàries. La proposta ha rebut el suport del Comitè Assessor Científic de l’Institut de Rercerca i Inovació (I3PT). Amb aquesta nova incorporació el mapa de recerca de l’I3PT queda configurat per set àrees.

L’experiència clínica del Parc Taulí en malalties minoritàries, la importància i consideració d’aquest àmbit tant a nivell assistencial com de recerca, la rellevància que ha pres a nivell europeu i en els diferents plans de recerca i plans assistencials, són algunes de les raons que han format part del debat sobre la conveniència de la creació d’una àrea específica de recerca dedicada a aquestes malalties.

L’àrea de recerca de Malalties Minoritàries estarà coordinada per la Dra. Montserrat Bosque i té configurats els següents grups de recerca i els seus referents:

  • Trastorn cognitiu de base genètica. M. Guitart
  • Sindrome de Prader-Willi. A. Caixàs
  • Fibrosi Quística. M. Bosque
  • Creixement i desenvolupament en síndromes endocrinològics minoritaris. R. Corripio
  • X-fràgil. A. Roche

Amb aquesta nova àrea de recerca, el mapa de recerca de l’Institut queda configurat de la següent manera: