El Programa de detecció precoç del càncer de còlon es comença a desplegar als municipis de referència del Parc Taulí

El desplegament s’inicia al municipi de Castellar del Vallès i anirà arribant a la resta de poblacions de l’àrea segons el calendari previst.

L’1 d’octubre s’inicia el desplegament del Programa de detecció precoç de càncer de colon i recte als municipis de referència del Parc Taulí. El primer municipi en arribar el programa és Castellar del Vallès i, a partir d’aquí, anirà arribant a la resta de municipis segons el calendari previst i per aquest ordre: Sant Llorenç Savall, Sabadell, Polinyà, Sentmenat, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Ripollet.

El càncer colorectal pot desenvolupar-se durant mesos sense produir molèsties i sovint, quan aquestes apareixen, la malaltia ja està força avançada. Els programes de detecció precoç permeten detectar la malaltia en estadis inicials, la qual cosa fa que sigui més fàcil de tractar i n’augmenta les possibilitats de curació.
 

S’estima que cada any es diagnostiquen 5.000 casos nous a Catalunya

 

El programa a Castellar del Vallès

El Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte es va posar en marxa l’any 2000 a L’Hospitalet de Llobregat i s’està estenen a la resta de Catalunya.
Està adreçat a homes i dones de 50 a 69 anys, període d'edat de més risc i en què la detecció precoç s'ha demostrat beneficiosa. En el cas de Castellar del Vallès la població diana, és a dir els homes i dones de 50 a 69 anys, és de 5.780 persones. En els propers dies, les persones en aquesta franja d’edat rebran una carta des de l’Oficina Tècnica de Cribratge ubicada a la Corporació Sanitària Parc Taulí, on se'ls explicarà el funcionament de la prova.


Com funciona el Programa?

El Programa ofereix la possibilitat de realitzar, cada dos anys i de manera gratuïta, un test immunològic per detectar sang oculta en femta no apreciable a simple vista. Per participar-hi, cal anar amb la carta rebuda a una de les farmàcies adherides a la campanya on facilitaran tot el necessari per fer la prova. Un cop realitzat el test, s’ha de portar a la farmàcia tan aviat com sigui possible.
 

El Programa es fa en col·laboració amb les farmàcies, l’hospital i els equips d’atenció primària de la zona

El resultat es comunicarà per carta passats uns dies. En el cas que la prova surti positiva (és a dir, que es detecti sang en la mostra de femta), s’oferirà la possibilitat de fer una colonoscòpia per descartar cap lesió en el còlon o recte. D'acord amb el pacient també es programaria el seguiment i el tractament del cas, si fos necessari.


El càncer de còlon i recte

El càncer de còlon i recte és una malaltia freqüent a partir dels 50 anys. És el segon càncer més freqüent entre les dones i el tercer entre els homes, i s’estima que es diagnostiquen 5.000 casos nous a Catalunya cada any. És la segona causa de mort per càncer al nostre país (2.100 anuals), i la immensa majoria es produeixen en persones de més de 54 anys.

La majoria de càncers colorectals es desenvolupen a partir d’unes lesions anomenades pòlips adenomatosos, lesions precanceroses. Tant els pòlips com els càncers sagnen de manera intermitent i és aquesta sang la que es pot detectar a través de la prova que ofereix el Programa de detecció precoç. Si es detecta en una fase inicial és més fàcil de tractar i més fàcil que es pugui curar, ja que un dels problemes d’aquest tumor és que pot desenvolupar-se durant mesos sense produir cap molèstia.

Aquest és, probablement, un dels millors exemples de com la detecció precoç millora el pronòstic de la malaltia i redueix l’agressivitat dels tractaments.