IV Jornada ‘La salut mental la fem entre tots. Eines de prevenció'. 14 d'octubre de 2015

A la jornada, que se celebarà a l’Auditori Taulí nou, es presenten diferents experiències de prevenció desenvolupades en el nostre entorn, especialment en joves. Està adreçada a pacients, familiars i professionals dels diferents àmbits d’intervenció: atenció especialitzada, atenció primària i ensenyament, amb la finalitat de treballar junts per millorar els serveis públics de salut mental de l’àrea.

Un 20% dels nens i joves presenten trastorns mentals, però els símptomes poden ser diferents que en adults, i difícils de detectar pels pares i docents. El resultat és, per a molts nens i joves, arribem tard al diagnòstic i a iniciar un tractament adequat. Aquest retard té conseqüències negatives en la maduració cerebral i en el desenvolupament normal (fracàs escolar, marginalitat…)

Un 20% dels nens i joves presenten trastorns mentals

Disposar d’un programa de detecció precoç avaluable i amb la implicació de la comunitat pot permetre aplicar els tractaments més adequats a temps, ajudar a molts joves, als seus pares i al seu entorn més proper a controlar les dificultats derivades de situacions d’estrès o de trastorns mentals en fases inicials.

El director de Salut Mental Parc Taulí, Diego J. Palao, vol destacar que, en aquest context, "la 1a edició de la Nit de la Ciència de Sabadell del proper 18 de novembre, ens dóna a tots l’oportunitat de contribuir a fer realitat el projecte de recerca Prevenim els problemes de salut mental i addiccions dels nostres infants i joves, que volem desenvolupar a Sabadell i a la resta de municipis del Vallès Occidental Est. Serà una oport unitat per ampliar i consolidar experiències com las que es presenten en aquesta jornada".