El Parc Taulí tindrà una nova planta d’hospitalització de Salut Mental infantil i juvenil

A la nova unitat, que disposarà de 16 llits, es donarà resposta a les necessitats d’hospitalització de pacients menors de 18 anys amb trastorns mentals greus
i en situació de risc

La Corporació Sanitària Parc Taulí té previst inaugurar, abans de finals d’any, una nova Unitat d’hospitalització de Salut Mental infantil i juvenil, que tindrà 16 llits, per donar resposta a les necessitats d’hospitalització dels pacients menors de 18 anys del Vallès Occidental amb trastorns mentals greus i que presentin una descompensació aguda o situacions de risc.

Actualment, a la comarca hi ha uns 200 casos anuals que requereixen d’aquest tipus de dispositiu, però només s’hi pot donar resposta, dintre del territori, a uns 60 d’aquests casos amb els 4 llits de què disposa la Unitat de Crisis d’Adolescent (UCA) de Salut Mental Parc Taulí. Amb el nou dispositiu, s’evitarà el trasllat dels pacients que es veien obligats a ser derivats a hospitals de Barcelona (140 altes), amb la conseqüent millora de la qualitat de l’atenció que això suposarà, tant per als pacients com per a les pròpies famílies.

Actualment, a la comarca hi ha uns 200 casos anuals que requereixen d’aquest tipus de dispositiu

Les patologies i trastorns mentals més freqüents que requereixen d’hospitalització en la infància i en l’adolescència són la psicosi – primers episodis i descompensacions-, situacions de risc de suïcidi, alteracions greus de la conducta amb agressivitat, trastorns de conducta alimentària – anorèxia i bulímia- i toxicomanies. El perfil del pacient més freqüentador és el d’un/a jove, amb una mitjana d’edat de 14 anys, que requereix de 20 dies d’hospitalització.

La Unitat d’hospitalització de Salut Mental infantil i juvenil s’ubicarà a la primera planta de l’edifici Santa Fe (tot just a sobre dels nous espais ambulatoris del mateix servei), que ara s’ha d’adaptar per acollir les noves habitacions.

Amb el nou dispositiu d’hospitalització s’amplia i s’ofereix una atenció integrada a l’activitat de consultes externes – que l’any 2014 va realitzar més de 20.600 visites a infants i joves – i a l’Hospital de Dia infantil i juvenil– que porta a terme més de 2.500 sessions anuals – i en el qual s’hi desenvolupen diferents programes específics amb pacients i familiars, com el del TDAH, d’autisme, de trastorns de la conducta alimentària i de casos greus de depressió i ansietat.