Millores en l’eficiència energètica dels edificis del Parc Taulí gràcies al projecte europeu RESSEEPE

Imatges dels centres del projecte Resseepe

La iniciativa RESSEEPE sorgeix per donar resposta a la demanda europea de reduir les emissions de carboni, en compliment dels objectius de seguretat de clima i energia. El projecte ha estat finançat pel 7è Programa Marc i compta amb 25 socis d’arreu d’Europa entre empreses, centres tecnològics i institucions públiques (escoles, universitats i hospitals entre els quals es troba el Parc Taulí).

El RESSEEPE (Serveis i solucions de rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica en edificis públics) posarà en comú el disseny i les eines de presa de decisions, fabricants de teixits innovadors per a la construcció i un fort programa per demostrar les millores en l’eficiència energètica dels edificis. La idea principal del projecte és reduir el consum energètic i millorar l’aïllament dels edificis, així com la generació d’energia més neta i competitiva utilitzant fonts d’energia renovables, amb el qual es persegueix una reducció del voltant del 50% en el consum d’energia i del 50% de reducció de gasos amb efecte hivernacle, així com un retorn de la inversió en 10 anys als edificis rehabilitats. El projecte compta amb una dotació econòmica total de 8.800.000 €, dels quals 459.434 € són gestionats pel Parc Taulí.

A Espanya, els dos edificis pilot corresponen a dos centres sanitaris catalans: l’Hospital de Sabadell, de la Corporació Sanitària Parc Taulí, i l’Hospital de Terrassa, del Consorci Sanitari de Terrassa. El novembre del 2015, s’ha iniciat la primera acció al Parc Taulí, relacionada amb les tecnologies LED. Concretament, s’està substituint el sistema d’enllumenat de la 9a planta de l’edifici de l’Hospital de Sabadell i en el seu lloc s’hi col·locaran panells LED, incloent passadissos i habitacions.

Estudis recents demostren que la llum pot tenir efectes positius en els processos de cura perquè milloren l’ambient a les habitacions, així com l’estat d’ànim i el benestar dels pacients. A més, amb el nou enllumenat LED, anualment s’estalviaran 30.000 kWh i es reduiran les emissions de CO2 en 5.500 kg.

Més endavant, es duran a terme accions com el reequipament de la 9ª planta edifici Taulí (canvi de finestres actuals per finestres d’alta eficiència, panells d’aïllament en la part superior i inferior de les finestres), el canvi de la il·luminació exterior de la zona d’aparcament per il·luminació LED, i la instal·lació de panells tèrmics i prototips UPC per l’aigua calenta sanitària dels edificis de l’Albada i del VII Centenari.