Jornada de presentació de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)

El 4 de febrer, a partir de les 14.30 h, es presentarà el nou institut i què suposarà per a la recerca i la innovació del Parc Taulí.

Deixa els teus comentaris

Publicar comentari com convidat

0 / 500 Restricció de caracters
El teu text ha de tenir entre 1-500 caracters
Els teus comentaris han de ser moderats per l'administració