Jornada de presentació de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)

El 4 de febrer, a partir de les 14.30 h, es presentarà el nou institut i què suposarà per a la recerca i la innovació del Parc Taulí.