El Parc Taulí organitza una jornada sobre atenció al malalt renal amb la participació de metges d’atenció primària

Equip de Nefrologia de l'Hospital de Sabadell

L’objectiu de la jornada es centra en la millora de la coordinació assistencial entre l’atenció primària i l’especialitzada, en benefici del pacient renal.

Sota el lema ‘Sumant esforços per millorar l’atenció al malalt renal’ se celebrarà el proper dimecres 2 de març, a l’Auditori Taulí, una jornada d’actualització de coneixements i coordinació entre professionals del Servei de Nefrologia de l’Hospital de Sabadell i del centres d’Atenció Primària de l’àrea de referència del Parc Taulí. A la jornada, organitzada en edició de matí i tarda amb el mateixos continguts, s’han inscrit més de 300 professionals, entre facultatius i professionals d’Infermeria.

A la nostra àrea de referència es calcula que hi ha 30.685 ciutadans amb malaltia renal crònica, un 10% de la població general adulta. La prevalença registrada és només de 4.424 pacients amb diagnòstic fet, xifra que correspon a l’1,3% de la població. Es calcula que al voltant de 2.320 pacients tenen una insuficiència renal crònica avançada. Molts d’ells acabaran necessitant diàlisi i/o trasplantament renal. En conseqüència, hi ha molta malaltia renal oculta.


L’abordatge de la malaltia renal al Parc Taulí
 

El Servei de Nefrologia de l’Hospital de Sabadell ofereix una àmplia cobertura assistencial de qualitat a la població, i compta amb la unitat d’hemodiàlisi pública més gran de Catalunya, amb prop de 150 pacients que reben hemodiàlisi assistida, un tractament de suport vital per a les persones que pateixen una insuficiència renal molt avançada. D’altra banda, el Programa de Diàlisi Peritoneal Domiciliària tracta a uns 30 pacients a l’any al seu domicili.

L’activitat de trasplantament renal a les unitats de referència de Barcelona és àmplia, i durant l’any 2015 van rebre un trasplantament 19 pacients del Parc Taulí.

L’atenció de pacients renals aguts es completa en els diferents dispositius assistencials: Urgències, Hospitalització, Medicina Intensiva, Hospital de Dia i Consultes Externes. Un dels objectius del Servei de Nefrologia és la coordinació amb Atenció Primària, que té per finalitat la prevenció, el diagnòstic precoç i l’inici del tractament en el pacient renal de la nostra àrea. Per millorar aquest coordinació s’està treballant en el marc de l’anomenada ‘Ruta de la Malaltia Renal Crònica’(MRC) del Pla de Salut 2015 del CatSalut, que estableix com s’organitzen els professionals assistencials del territori per aplicar la millor praxi clínica.

L’objectiu principal de la jornada del 2 de març al Parc Taulí és donar a conèixer la ruta de la malaltia renal crònica i, a partir de la discussió de casos clínics molt pràctics, resoldre dubtes de casos complexos i explicar el circuit que s’ha de seguir en l’assistència òptima al malalt renal.

 

D’altra banda, el Parc Taulí s’adhereix a la celebració del proper 10 de març del Dia Mundial del Ronyó.