Nou canal únic per al lliurament de currículums al Parc Taulí via web

El web del Parc Taulí disposa d’un nou apartat per realitzar aquest tràmit i, per tant, no s’acceptaran currículums lliurats en paper personalment.

 

El Parc Taulí rep cada dia una mitjana de cinc currículums, tant en persona com per correu electrònic, que arriben per diferents àmbits. Amb la finalitat de complir amb la normativa legal vigent i, unificar i reduir el temps de dedicació en aquesta gestió, s’ha establert un únic canal de lliurament.

Cal destacar que les persones interessades en fer arribar el seu currículum voluntàriament, sense que hi hagi ofertes o convocatòries, en cap cas es considerarà que forma part d’un procés de selecció per places vacant, per la qual cosa caldrà seguir els processos que es determinin específicament.

Els currículums seran conservats durant l’any natural en curs i es procedirà a la seva eliminació el primer dia de l’any següent.

Es pot accedir al nou apartat mitjançant l’adreça web: