El Parc Taulí redueix a dos dies d’ingrés l’estada mitjana dels pacients intervinguts de pròtesi de genoll i de maluc

Imatge d'una sessió sobre les intervencions de genoll i maluc adreçada als pacients

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) del Parc Taulí està obtenint uns resultats excel·lents en la cirurgia de pròtesi de genoll i de maluc, gràcies a la implementació del nou procés, anomenat fast track, que es va iniciar fa dos anys.

El fast track és un procés que comporta un major coneixement, implicació i protagonisme per part del pacient de tot el seu procés quirúrgic, que s’acaba traduint en nombroses millores en la seva recuperació en relació als processos convencionals. La seva aplicació augmenta la satisfacció de pacients i professionals, contribueix a optimitzar els recursos quirúrgics i redueix notablement l’estada hospitalària.

Infermeres, metges, fisioterapeutes i tot l’equip multidisciplinari s’impliquen directament en la informació i educació al pacient i a les famílies, mitjançant sessions personalitzades i en grup prèvies a la intervenció, en les quals se’ls hi facilita la informació de tot el procés i poden resoldre tots els seus dubtes.

Com a fets diferencials respecte al procés tradicional, també hi ha la incorporació d’una nova tècnica analgèsica, un control més acurat del dolor, una acció rehabilitadora precoç a l’hospital, un seguiment rehabilitador a domicili i el suport telefònic d’infermeria, que contribueixen a una recuperació més ràpida i a que el pacient pugui retornar abans a les activitats de la seva vida quotidiana.

Els resultats demostren aquestes millores: des de que s’aplica aquest procés, el 78% dels pacients tenen l’alta a domicili després de 2 dies d’ingrés, mentre que amb el procediment tradicional, el 79% dels pacients no podien rebre l’alta hospitalària fins els 5 dies d’estada hospitalària. Pel que fa a la satisfacció percebuda pels pacients intervinguts de pròtesi de genoll, el 98% han fet un balanç molt positiu, amb una valoració de 9,82 – en una escala de l’1 al 10 -.

Al Parc Taulí el fast track s’aplica des de fa dos anys al 98% dels pacients que s’han de sotmetre a una pròtesi de genoll i, més recentment, als pacients que han de ser intervinguts de pròtesi de maluc. També s’aplica a les intervencions de cirurgia de colon i recte i a les cirurgies de bufeta urinària (cistectomia radical laparoscòpica).