Obert el període de sol·licituds per a la recuperació de l’import pendent de la paga extraordinària de 2013 a exprofessionals del Parc Taulí

A partir de l’1 d’agost, els exprofessionals del consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell que van meritar la paga extraordinària de 2013, podran sol·licitar el rescabalament i abonament de la quantitat que els hi correspongui mitjançant la presentació del document normalitzat que podeu descarregar al peu d’aquesta notícia.

Un cop verificada la pertinença de la sol·licitud realitzada, es procedirà a efectuar l’abonament al compte SEPA que s'hi hagi fet constar. El document de sol·licitud s'haurà de lliurar personalment a l'Administració de Personal (edifici La Salut).

Horari d'atenció

  • Fins el 9 de setembre: De dilluns a divendres, de 7 a 15 h.
  • A partir del 9 de setembre: De dilluns a dijous, de 8 a 17 h. Divendres, de 8 a 15 h.

Document de sol·licitud