Obert el període de sol·licituds per a la recuperació de l’import pendent de la paga extraordinària de 2014 a exprofessionals del Parc Taulí

A partir del 21 de novembre de 2016, els exprofessionals del consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell que van meritar la paga extraordinària de 2014, podran sol·licitar el rescabalament i abonament de la quantitat que els hi correspongui mitjançant la presentació del document normalitzat que podeu descarregar al peu d’aquesta notícia.

Un cop verificada la pertinença de la sol·licitud realitzada, es procedirà a efectuar l’abonament al compte bancari que s'hi hagi fet constar. El document de sol·licitud s'haurà de lliurar degudament signat a l'Administració de Personal (edifici La Salut).

Per a qualsevol dubte al respecte, podeu contactar al telèfon 93 723 10 10 (extensions 23054/23023)

Document de sol·licitud