El director del Servei de Cardiologia, Antoni Martínez Rubio, nomenat president de la International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy (ISCP)

Foto del Doctor Antoni Martinez Rubio

L’ISCP és una societat científica, amb seu administrativa a Ginebra i Londres, que engloba més de 40 països dels cinc continents. La seva missió és promoure i facilitar estratègies per millorar la salut cardiovascular

Fins el seu nomenament com a president el passat mes de gener, el Dr. Martínez ha ocupat el càrrec de president electe i, anteriorment, ha estat membre de la seva junta directiva. Les seves funcions com a president de l’ISCP, que exercirà fins a finals de 2018, són la coordinació i l’impuls de totes les activitats i publicacions de la societat.

A l’ISCP hi col·laboren científics i metges de diverses especialitats amb interès especial per la farmacologia cardiovascular. La missió de la societat és promoure l’educació, la recerca i la millor pràctica clínica sobre el tractament farmacològic de les patologies cardiovasculars. L’entitat organitza cursos i congressos a nivell nacional i un congrés mundial anual, i publica llibres especialitzats. Des de fa molts anys, ha tingut com a revistes oficials la Cardiovascular Drugs and Therapy i l’ European Cardiology Review.

L’objectiu central d’aquesta societat científica és la prevenció de la malaltia cardiovascular i la millora del tractament, del resultat clínic i del benestar del pacient, i representa un fòrum per al diàleg entre cardiòlegs, farmacòlegs, físics, farmacèutics i científics amb interès en farmacologia cardiovascular, així com professionals de la salut en general.

L’ISCP promou la cooperació entre societats de tot el món, patrocina reunions internacionals i ofereix suport a científics de tot el món. El proper congrés anual internacional de la societat tindrà lloc a Barcelona els dies 24 i 25 d’agost al Palau de Congressos de Catalunya, amb l’assistència dels millors especialistes internacionals en fisiologia, diagnòstic i tractament de malalties cardiovasculars. Habitualment, el congrés anual internacional es fa al país d’origen del president. Els tres últims han estat a Austràlia, Argentina i Xina. Enguany, es realitzarà a Barcelona, sota la coordinació del Dr. Martínez, i al 2018 a Japó.

El Dr. Antoni Martínez Rubio és director del Servei de Cardiologia del Parc Taulí des del 2003, és cardiòleg i internista, així com doctor per la Universitat de Münster d’Alemanya. Ha participat en múltiples organismes internacionals d’avaluació i de recerca, com a la Comissió Europea de Brussel•les, sent avaluador científic en temes de cardiologia i ha impartit conferències per invitació a nombrosos països de tot el món.