El Parc Taulí desplega el Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte a Badia del Vallès

El passat 7 de març es va fer la presentació del desplegament del Programa a l’Ajuntament de Badia del Vallès.

A partir del mes de març de 2017 la ciutadania de Badia del Vallès es podrà beneficiar del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte. El dia 7 es va fer la presentació del desplegament del Programa a l’Ajuntament de Badia del Vallès amb l’assistència de l’alcaldessa, Eva Menor; el tinent d’alcalde Ivan Sanz; el director dels sectors sanitaris del Baix Llobregat Nord i Vallès Occidental, Joan Parellada; la coordinadora de l’Oficina Tècnica de Cribratge, Marisa Baré i la directora executiva de l’Hospital de Sabadell, Cristina Carod.

L’Oficina Tècnica de Cribratge de Càncer del Parc Taulí gestiona el programa al Vallès Occidental que s’encarrega de la gestió, el seguiment i l’avaluació del cribratge a tot el territori. A l'octubre de 2015 es va posar en marxa el Programa poblacional de detecció precoç del càncer de còlon i recte del Departament de Salut al Vallès Occidental. La població diana del Programa al Vallès Occidental –homes i dones d’entre 50 i 69 anys– és de prop de 200.000 habitants, que es van convidant per carta cada dos anys, seguint un calendari per municipis o àrees que es pot consultar al web del Programa.

El càncer colorectal pot desenvolupar-se durant mesos sense produir molèsties i sovint, quan aquestes apareixen, la malaltia ja està força avançada. Els programes de detecció precoç permeten detectar la malaltia en estadis inicials, la qual cosa fa que sigui més fàcil de tractar i n’augmenta les possibilitats de curació.

El Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte es va posar en marxa l’any 2000 i s’està estenent a la resta de Catalunya. Està adreçat a homes i dones de 50 a 69 anys, període d'edat i en què la detecció precoç s'ha demostrat beneficiosa. En el cas de Badia del Vallès la població diana, és a dir, els homes i dones de 50 a 69 anys, és de 3.425 persones. En els propers mesos, les persones en aquesta franja d’edat rebran una carta on se'ls explicarà el funcionament de la prova.

L’Oficina Tècnica de Cribratge, que gestiona el programa al Vallès Occidental, correspon al Parc Taulí i les endoscòpies, quan sigui necessari fer-les, es duran a terme a l’Hospital de Sabadell.

El Programa ofereix la possibilitat de realitzar, cada dos anys i de manera gratuïta, un test immunològic per detectar sang oculta en femta no apreciable a simple vista. Els ciutadans que poden acollir-se al programa rebran una carta informativa de l’oficina tècnica de cribratge del Parc Taulí. Per participar-hi, cal anar amb la carta a una de les farmàcies adherides a la campanya on facilitaran tot el necessari per fer la prova. Un cop realitzat el test, s’ha de portar a la farmàcia tan aviat com sigui possible.