El Parc Taulí realitza la primera donació d’òrgans en asistòlia controlada

Ha consistit en la donació dels ronyons i els teixits d’un pacient amb una patologia crítica i irreversible.

Un equip assistencial del Parc Taulí, encapçalat per la coordinadora de trasplantaments del Parc Taulí, la doctora Consuelo Guía, ha realitzat recentment la primera donació en asistòlia (aturada cardíaca) controlada. Es tracta de la primera donació d’aquestes característiques efectuada a la institució, regulada per Reial Decret de desembre de 2012. Fins ara, el tipus de donants del Parc Taulí han sigut pacients en mort encefàlica.

El Parc Taulí està acreditat com a centre extractor d’òrgans i teixits, i com a centre implantador de teixit osteotendinós i de còrnia. En aquest cas concret de donació en asistòlia controlada es va aconseguir fer donació dels ronyons i teixits.

El 2016, Catalunya va registrar un rècord històric en donació d’òrgans (1.015, un 6,3% més que el 2015) i, en el cas de la asistòlia, l’increment va ser del 52,2% respecte a l’any anterior, amb 105 donants vàlids.

En què consisteix la donació en asistòlia controlada?

Davant el mal pronòstic de la patologia d’un pacient, l’equip assistencial de Medicina Intensiva decideix la limitació de teràpies de suport vital. En aquesta situació, l’equip de coordinació de trasplantaments de l’hospital valora la possibilitat de donació en asistòlia controlada, quan es preveu que la mort d’aquest pacient es produirà en un breu període de temps – màxim dues hores- després de la retirada de les mesures terapèutiques. En el moment en què es realitza la limitació de teràpies de suport vital, amb retirada del tractament actiu (extubació terminal, retirada de fàrmacs vasoactius...) s’asseguren també mesures de confort del pacient, mitjançant la sedoanalgèsia, com a qualsevol pacient en situació pal·liativa.

Aquest procés es realitza al quiròfan i el pacient pot estar acompanyat pels seus familiars fins el moment de la mort. A partir d’aquest moment, i una vegada certificada la mort del pacient, de manera immediata es posa en marxa tot el procés d’extracció d’òrgans i teixits, amb la intervenció d’un equip mèdic quirúrgic extern coordinat per l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) i l’equip de coordinació de trasplantaments del Parc Taulí.

La coordinadora hospitalària del Parc Taulí, Consuelo Guía, destaca d’aquesta primera donació en asistòlia controlada, l’alta implicació dels professionals que han participat i la col·laboració i altruisme de la família del donant. L’equip que va realitzar la primera donació en asistòlia està format pels següents professionals:

  • Consuelo Guía (coordinadora hospitalària de trasplantaments)
  • Jhonathan Miranda (portalliteres de quiròfan)
  • Marta Arizu (infermera instrumentista)
  • Aída Moreno (infermera instrumentista)
  • Ana Navas (metge intensivista)