El Parc Taulí convoca 73 llocs de treball per a facultatius especialistes i d’altres titulats en ciències de la salut

Les persones interessades en ser candidates podran presentar la documentació dins del termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci.

De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l’Estat de 2017, el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell procedeix a la publicació de la seva oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici 2017 i que consisteix en la convocatòria per a la cobertura definitiva d’un total de 73 places de facultatius especialistes i d’altres titulats en ciències de la salut.

La resolució de la convocatòria d’aquesta oferta pública d’ocupació comportarà el cessament del personal interí que ocupa les places actualment. Les persones interessades en ser candidates podran presentar la documentació dins del termini de 15 dies hàbils a comptara partir de l’endemà de la publicació de l’anunci.

En l’apartat del web del Parc Taulí ‘Professionals Treballar amb nosaltres > Convocatòria oberta d’oferta pública d’ocupació trobareu tota la informació necessària per a la vostra participació. Us recomanen feu una lectura acurada abans d’iniciar la vostra inscripció de participació.