El Parc Taulí és pioner en la tècnica ecogràfica d’urosonografia per a l’estudi del tracte urinari dels nens

D’esquerra a dreta, Inés Artacho, Carmina Duran i Viviana Beltran, del Servei de Diagnòstic de la UDIAT

Aquesta tècnica s’utilitza per a la detecció del reflux vesico-ureteral i per a l’estudi de la uretra sense irradiar el nen.

Des de fa més d’una dècada, la urosonografía miccional seriada (UMS) és una de les modalitats d’imatge utilitzada per detectar el reflux vesico-ureteral (RVU) en els nens, que actualment inclou l’estudi de la uretra mitjançant l’administració de contrast ecogràfic a la bufeta. La manca d’irradiació és el seu principal avantatge davant la tècnica clàssica de Cistouretrografia Miccional Seriada (CUMS), que és una tècnica que utilitza radiació ionitzant.

La tècnica d’urosonografia es va iniciar al Parc Taulí al 2005 de la mà de la Dra. Carmina Duran, radiòloga de reconegut prestigi internacional que ha treballat per millorar la tècnica, en col·laboració amb els professionals del Servei de Radiologia Pediàtrica d’Udiat. El seu treball ha estat avalat per diversos premis i reconeixements de societats científiques nacionals i internacionals: la Societat Europea de Radiologia Pediàtrica (ESPR) i la Societat de Radiologia de Nord Amèrica (RSNA). En el marc del darrer congrés de l’RSNA celebrat a Chicago el 2016 es va seleccionar el treball “Contrast-enhanced Voiding Urosonography for Vesicoureteral Reflux Diagnosis in Children” que es va publicar el passat mes d’octubre a la prestigiosa revista RadioGraphics en el què es reconeix la validesa de la tècnica desenvolupada al nostre centre.

La perfecció de la tècnica d’urosonografia va permetre augmentar l’efectivitat del contrast, la millora de la qualitat de les imatges, la facilitat en la realització de la tècnica i, com a resultat, un estudi morfològic de la uretra molt correcte, inclús considerant-se en l’actualitat la tècnica d’elecció. Cada any es realitzen al voltant de 150 urosonografies pediàtriques al Parc Taulí per detectar reflux urinari i/o patologies de l’uretra.

Els professionals del Servei de Radiologia Pediàtrica han impartit cursos de formació per explicar a professionals d’altres centres hospitalaris els avantatges de la tècnica. “El nostre grup de treball és dels pioners en l’ús de la urosonografia i hem pogut detectar en nombrosos congressos, xerrades i converses informals en el món de la Radiologia Pediàtrica, l’interès creixent per aquesta tècnica i, per aquest motiu, hem ofert cursos de formació” comenta la Dra. Duran.

Des dels seus inicis, la Dra. Duran i el seu equip han treballat en la modificació i millora d’aquesta tècnica, modificant el procediment, trobant l’adequada administració del contrast i millorant la qualitat de la imatge de manera innovadora.