La Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal del Parc Taulí ha obtingut la certificació de qualitat atorgada per la Fundació Ad Qualitatem

Aquesta acreditació significa el màxim reconeixement a les unitats que centren la seva activitat en les malalties inflamatòries intestinals, situant-les com a referents a nivell nacional i internacional.

La Unitat de Malaltia Inflamatòria intestinal del Parc Taulí ha obtingut l’acreditació de qualitat de la Fundació Ad Qualitatem, que certifica compleix amb els màxims estàndards de qualitat en la seva activitat assistencial. Aquesta acreditació s’emmarca el procés de certificació impulsat de manera conjunta pel Grup Espanyol de Treball de Malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa (GETECCU), la Fundación Ad Qualitatem i la companyia biofarmacèutica AbbVie que té com a objectiu millorar i homogeneïtzar la prestació assistencial als pacients a tot Espanya.

Les Malalties Inflamatòries Intestinals (MII) -la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa- són malalties inflamatòries cròniques, sovint de difícil maneig que afecten a pacients joves i poden comportar un important deteriorament de la qualitat de vida. A Catalunya, els darrers estudis epidemiològics (2016) estimen una incidència de 353 pacients/ 100.000 habitants diagnosticats de colitis ulcerosa i 191 pacients/100.000 habitants per la malaltia de Crohn. Al Parc Taulí atenem actualment més de 1000 pacients amb malaltia inflamatòria intestinal i se’n diagnostiquen 50 casos nous per any.

Donada la alta demanda assistencial i la complexitat de l’assistència a aquests pacients, és necessari la implantació d’una unitat funcional per una atenció especialitzada, multidisciplinar i orientada al pacient. La Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal està formada per professionals d’infermeria amb dedicació especialitzada, metges de Gastroenterologia especialitzats en malaltia infamatòria intestinal, així com cirurgians i radiòlegs especialitzats en patologia abdominal. Tot això amb el suport de reumatòlegs, dermatòlegs i nutricionistes. Tanmateix, es treballa conjuntament amb el Servei de Pediatria pel maneig dels pacients amb malaltia d’inici a l’edat infantil.

A més del diagnòstic i tractament a consultes externes, tant d’infermeria com mèdiques, la planta d’hospitalització i l’hospital de dia de Gastroenterologia, la unitat ofereix una sèrie de serveis addicionals, com l’atenció telefònica i l’atenció a demanda i visites preferents. Aquesta atenció específica és fonamental per millorar el control ambulatori i disminuir les complicacions que presenten aquests pacients.

Avui tindrà lloc al Parc Taulí l’acte de lliurament de l’acreditació, amb la presència del president de la Fundación Ad Qualitatem, Alfredo Milazzo, i del president de l’Associació de Pacients ACCU, Enric Bosch.