La Marató de TV3 premia dos projectes sobre malalties infeccioses amb la participació de professionals del Parc Taulí

foto premiats per la marato de tv3

Es tracta de dos projectes multicèntrics en els quals participen professionals de la institució, un d’ells com a investigador principal. La prevenció de les infeccions associades a catèters i la recuperació de pacients que no segueixen el seu tractament de VIH, són els objectius dels treballs premiats.

Dos projectes multicèntrics sobre malalties infeccioses en el quals participen professionals del Parc Taulí han estat finançats per La Marató de TV3. El lliurament dels guardons va tenir lloc ahir a la tarda en un acte celebrat a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Amb els prop de 10 milions d'euros recaptats per la Marató del 2017, 55 equips treballaran durant tres anys en aquests projectes.

Els professionals del Parc Taulí, Oriol Gasch, del Servei de Malalties Infeccioses i Gemma Navarro, del Servei d’Epidemiologia i Avaluació, formen part de dos equips premiats. El Dr. Gasch és l’investigador principal del projecte multicèntric que té com a objectiu la prevenció de les infeccions associades a catèters, i la Dra. Navarro com a investigadora principal de l’equip del professionals del Parc Taulí format per Manel Cervantes, Marta Navarro i Sònia Calzado, que han rebut el premi per un projecte que té la finalitat de recuperar els pacients que han abandonat el tractament de VIH.

L’objectiu dels projectes guanyadors
Prevenció d’infeccions relacionades amb els catèters vasculars mitjançant la funcionalització de catèters impregnats d'hidrogels activables tèrmicament amb antimicrobians d’ampli espectre (FUNCATH)
Investigador principal: Dr. Oriol Gasch Blasi
El finançament és de 375.078,75 €

Un dels problemes infecciosos més prevalents i preocupants al nostre entorn són les infeccions associades a dispositius com poden ser els catèters vasculars, les pròtesis valvulars o les pròtesis ortopèdiques (al maluc o al genoll, per exemple). Aquestes infeccions suposen un alt cost personal per als pacients, ja que sovint poden comportar tractaments endovenosos llargs i intervencions quirúrgiques.

L’equip del projecte ha dissenyat una nova estratègia per aconseguir prevenir les infeccions sobre els dispositius. Aquesta estratègia es basa en l'ús d'un hidrogel i unes proteïnes antimicrobianes que evitarien la colonització per aquests microorganismes. L'hidrogel, que recobrirà la superfície del dispositiu, s'activarà a temperatura corporal, permetent així l'exposició de les proteïnes antimicrobianes. En aquest projecte, es podrà testar l'eficàcia d'aquesta estratègia en un model de catèter vascular. Si els resultats són positius, es podrà ampliar en models d'altres dispositius.

Aquest projecte és el resultat del treball conjunt de quatre grups de recerca: el departament de recerca Nanomol de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB/CSIC), el Grup de recerca de producció animal de l’Institut de Recerca i Tecnologia  Agroalimentàries (IRTA), el Grup d’estudi de l'endocarditis infecciosa i les infeccions endovasculars de l’Hospital Clínic de Barcelona i el Grup d'estudi de les infeccions associades a l'atenció sanitària de la Corporació Sanitària Parc Taulí.


"Impacte de la pèrdua en seguiment clínic i l'envelliment a la població infectada per VIH de Catalunya i les Illes Balears: estudi de cohort en base poblacional”. Investigadora principal de l’equip del Parc Taulí: Dra. Gemma Navarro Rubio
El finançament és de 271.590,00 €

L'objectiu de l'estudi és quantificar, recuperar i tornar a comprometre als pacients que no fan el seguiment de la seva malaltia. És una intervenció que permetrà assolir els objectius de la Organització Mundial de la Salut de 90-90-90: que el 90 % de les persones que viuen amb VIH coneguin que estan infectades, que el 90 % de les personesdiagnosticades rebin tractament i que 90 % de les persones que reben tractament tenen el virus indetectable.

A més, el projecte vol estudiar els canvis epidemiològics i de comorbiditat associats a l'edat i les diferencies en qualitat de vida per fer prediccions de l'impacte de l'envelliment en aquest col·lectiu. Es tracat d'un projecte multicèntric on participen centres de Catalunya i Balears, entre ells el Parc Taulí,  col·laborant com a investigadors Gemma Navarro, Manel Cervantes, Marta Navarro i Sònia Calzado.

Enhorabona a tots els premiats!