La Unitat d’Hospitalització Domiciliària en Salut Mental del Parc Taulí ha atès més de 140 pacients en el primer any de funcionament

Equip de professionals de la Unitat Domiciliària en Salut Mental Parc Taulí

Aquesta unitat disposa de 15 places i un equip de tres psiquiatres, tres infermeres especialistes en salut mental i una infermera coordinadora.

Fa un any que es va implementar la Unitat d’Hospitalització Domiciliària en Salut Mental a la Corporació Sanitària Parc Taulí amb la finalitat de millorar l’atenció als pacients amb trastorns mentals severs que requereixen atenció intensiva i aguda per descompensacions psicopatològiques. Aquesta unitat disposa de 15 places i un equip de tres psiquiatres, tres infermeres especialistes en salut mental i una infermera coordinadora. L’equip de la Unitat d’Hospitalització Domiciliària en Salut Mental realitza visites diàriament als pacients als seus domicilis. El dispositiu neix en el marc de l’aposta per l’abordatge comunitari del tractament de pacients amb trastorns mentals severs i busca alternatives a l’hospitalització convencional en unitats tancades.

El dèficit de llits de l’hospitalització psiquiàtrica existent des de fa temps al Parc Taulí ha provocat la saturació de la Unitat d’Aguts i les urgències en els darrers anys, requerint en moltes ocasions el trasllat dels pacients a altres hospitals. Aquest fet, juntament amb el progressiu increment de les urgències psiquiàtriques (increment d’un 20% de volum des del 2014), va motivar buscar alternatives a l’hospitalització convencional com l'Equip d’Intervenció en Crisi dins d’un model d’hospitalització parcial a finals del 2016 i la Unitat d’Hospitalització Domiciliària a finals del 2017. 

Des de la creació de la Unitat d’Hospitalització a Domicili en Salut Mental s’han atès més de 140 pacients amb trastorns mentals severs, fonamentalment trastorns psicòtics, trastorns bipolars i depressió major.Els beneficis de l'ingrés domiciliari són evidents, sobretot en quant a la reducció de l’estigma i la milloria de la satisfacció i qualitat de vida del pacient i de les seves famílies. La implementació d’aquests equips d’alternatives a la hospitalització convencional han ajudat a millorar la situació de saturació a urgències i ha aconseguit una substancial reducció del temps d’estada a urgències i del nombre de trasllats a altres centres per manca de llits.

La creació de la Unitat d’Hospitalització Domiciliària en Salut Mental ha ajudat a millorar l’atenció de pacients amb un trastorn mental que requereixen atenció intensiva i aguda per descompensacions psicopatològiques, evitant la separació del pacient del seu entorn i comptant amb la implicació de la família per aconseguir la seva estabilització.