La Clínica del Dolor del Parc Taulí triplica la seva activitat i redueix la llista d’espera per a tractaments de sis mesos a un mes

Professionals de la Unitat Clínica del Dolor

L’any 2018 es va ampliar el dispositiu assistencial de la Unitat per aconseguir atendre el màxim nombre de pacients en el darrer any s’han realitzat més de 700 tractaments d’infiltracions.

La Unitat Clínica del Dolor del Parc Taulí ha aconseguit, al llarg del 2018, triplicar la seva activitat i reduir la llista d’espera per als seus tractaments, de sis mesos a un màxim d’un mes, amb els conseqüents beneficis que això implica per als seus pacients. Només en infiltracions – el tractament que es realitza majoritàriament– s’ha passat de les 240 realitzades el 2017 a les 733 el 2018.

Aquesta millora ha estat possible gràcies a l’ampliació dels dispositius que es va fer fa tot just un any i que ha permès una reorganització de la Unitat que està donant uns resultats excel·lents. En aquesta millora també han tingut a veure la creació d’una plaça d’infermeria específica per aquesta Unitat, l’adquisició d’un nou ecògraf i el nou circuit de derivacions des dels Centres d’Atenció Primària (CAPs).

La Clínica del Dolor, que pertany al Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor, té com a objectiu el tractament i alleujament del patiment físic d’origen divers relacionat principalment amb la lumbociatàlgia o dolor d’esquena – en un 75% dels casos –, la neuràlgia del trigèmin, les cefalees, les ferides postquirúrgiques i el dolor articular.

Els tractaments que s’ofereixen poden ser farmacològics o invasius, com ara les infiltracions, les perfusions de lidocaïna i la col·locació de pegats, majoritàriament. De manera coordinada sempre s’ofereixen altres tractaments, com la fisioteràpia o la teràpia psicològica.El coordinador de la Unitat Clínica del Dolor, Jenaro Mañero, avança que en un futur també es vol introduir la tècnica de la radiofreqüència (rizòlisi), com a tractament que atenua el dolor del nervi, evitant consultes i infiltracions successives.

Equip multidisciplinar coordinat amb altres serveis


La Unitat, que està ubicada a l’edifici VIIè Centenari, compta amb tres facultatius especialistes en Anestesiologia, una infermera i una tècnica de cures auxiliars d’infermeria (TCAI), que treballen de manera coordinada amb professionals d’altres serveis del hospital, com Neurocirurgia, Traumatologia, Rehabilitació, Reumatologia, Psiquiatria i Oncologia, entre d’altres.

Els seus pacients, però, són derivats principalment des de les especialitats de Traumatologia i Reumatologia, des d’on també els sol·liciten visites als pacients hospitalitzats (interconsultes). És de destacar que a les consultes de la Clínica del Dolor actualment també s’atenen pacients derivats directament des dels Centres d’Atenció Primària (CAPs), mitjançant la figura del líder assistencial mèdic que s’ha designat a cada centre. Amb aquest nou circuit, també es vol reduir el temps d’espera per a la primera visita amb l’anestesista de la Clínica del Dolor, que és quan es determina el tipus de tractament que ha de rebre el pacient.

Amb la nova organització de la Unitat Clínica del Dolor, també s’ha alliberat el quiròfan de tarda que s’ocupava un cop a la setmana al Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA) ja que, amb l’ampliació dels dispositius, ara els tractaments es realitzen a la pròpia Unitat.