Salvador Navarro ha estat proclamat nou director del Departament de Cirurgia de la UAB

El director del Servei de Cirurgia i de l’Aparell Digestiu del Parc Taulí, Salvador Navarro, ha estat proclamat director del Departament de Cirurgia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb responsabilitat sobre més de 160 professors de les cinc unitats docents de la Facultat de Medicina.

Segons descriu la UAB, aquest departament coordina, d’acord amb la programació docent de la UAB, els ensenyaments de les àrees de coneixement de Cirurgia, Oftalmologia, Otorinolaringologia, Traumatologia i Ortopèdia i Urologia. També organitza i desenvolupa els programes de Màsters que li són propis, així com els estudis de tercer cicle d’aquestes àrees de coneixement.

Degut a la dispersió geogràfica de les institucions sanitàries on es desenvolupen les activitats docents i investigadores, el Departament de Cirurgia s’articula en cinc unitats departamentals, corresponents a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, al recinte hospitalari de Vall d’Hebron, a l’Hospital Germans Trias i Pujol, al Parc Salut Mar i al Parc Taulí.

Un reconeixement professional dels propis professors

Per al Dr. Navarro, aquest nomenament “és un reconeixement professional important, perquè el fet que tots els professors pensin que jo puc representar-los, per mi és tot un honor”. Fins ara, els caps del Departament de Cirurgia de la UAB sempre han estat referents de la Vall d’Hebron, de Sant Pau o de Can Ruti.

El Dr. Navarro, amb una dilatada i reconeguda trajectòria assistencial, investigadora i docent és, des de fa 16 anys, el director del Servei de Cirurgia i de l’Aparell Digestiu del Parc Taulí. Actualment també és vicedegà/coordinador del Grau de Medicina de la UAB, ocupa la presidència del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos i és membre Consell Assessor Pla Director d’Oncologia de Catalunya, entre altres responsabilitats.

Durant 9 anys ha estat el coordinador de la Unitat Docent del Parc Taulí, fins fa pocs mesos, quan va ser rellevat per la Dra. Rosa Bella. De la seva trajectòria també és de destacar que, entre els anys 2013 i 2017 ha estat el President de la Societat Catalana de Cirurgia.

Més enllà de les seves responsabilitats, ha rebut destacats premis i reconeixements, entre els quals destaquem el Premi a l’Excel·lència Professional del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, concedit l’any 2016, o la més recent distinció com a Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.