El Servei de Radiologia del Parc Taulí rep la 'Gold Certificate Excellence' que l'acredita com a centre docent d'excel·lència a nivell europeu

Aquesta certificació valora la qualitat docent d’un Servei de Radiologia. Està concedida per la UEMS (European Union of Medical Specialist) i la European Society of Radiology, en concret a través de la ETAP (European Training Assessment Programme.). El Parc Taulí és el segon centre de Catalunya que rep aquesta acreditació.

Aquesta acreditació s'obté mitjançant l'avaluació d'un auditoria externa d'aquestes dues entitats per conèixer si el centre aspirant s'ajusta al Currículum Europeu de Formació en radiologia i en quin grau es compleix el programa establert en tres categories: plata, or i platí. En el procés d'avaluació s'analitza i revisa la qualitat de la docència impartida i s'examina el programa formatiu, les eines formatives, la tecnologia disponible, els espais, les facilitats docents, entre d'altres aspectes. Posteriorment, es realitza una entrevista online dels auditors amb el cap de Servei, el coordinador de Docència, un adjunt docent i tres residents.

El resultat d'aquesta exhaustiva avaluació del Servei de Radiologia del Parc Taulí ha obtingut la qualificació ETAP 2.0 Gold Certificate of Excellence en data 3 de juny de 2019. L'acreditació té una validesa de cinc anys. Es tracta el segon Servei de Radiologia de Catalunya que assoleix aquesta certificació, després de l'Hospital Clínic de Barcelona. A l'estat espanyol, no hi ha cap cap servei de radiologia amb aquesta acreditació, i només dos hospitals europeus l'han aconseguit: l'Hospital Universitari de Basilea i el King College Hospital de Londres.