Els anestesistes del Parc Taulí demanen la col·laboració dels pacients a qui fan les visites preoperatòries via telemàtica per poder-los garantir la màxima qualitat assistencial

Els professionals assistencials recorden la importància que en el moment de la trucada els pacients estiguin a casa seva o en un espai adient, i si s’escau acompanyats, per garantir una bona comunicació i la mateixa qualitat de la visita que si aquesta fos presencial.

Els professionals del Servei d’Anestesiologia i Reanimació del Parc Taulí recorden que les visites preoperatòries telemàtiques que s’estan portant a terme actualment, per telèfon o mitjançant videoconsulta, són un acte mèdic que requereix la mateixa atenció per part del professional i del pacient que si aquesta fos presencial. Per això, mentre es realitza és imprescindible que tots dos estiguin en un entorn tranquil que garanteixi la correcta comunicació entre les dues parts.

Els anestesistes del Parc Taulí realitzen actualment unes 270 visites preoperatòries setmanals a pacients que tenen una intervenció quirúrgica programada al llarg dels dies o setmanes següents. D’aquestes, un 15% es realitzen presencialment – les més complexes – mentre que l’altre 85% es realitza via telemàtica, ja que es disposa de tots els mitjans tecnològics per fer-ho possible. Com a la resta d’especialitats, els avisos del dia i l’hora de la visita s’envien al pacient prèviament via SMS.

En la visita preoperatòria, l’anestesista informa el pacient de com es portarà a terme la intervenció i de quins són els riscos, alhora que es recull informació mèdica important del pacient per poder establir un pla anestèsic correcte. En alguns casos, prèviament s’haurà realitzat una analítica i/o un electrocardiograma. També se li dona al pacient informació molt personalitzada i rellevant per al dia de la intervenció, com la medicació que ha de prendre en cas que estigui seguint algun tractament.

Per això, es demana al pacient que quan sigui l’hora de la visita estigui en unes condicions i un espai adients, amb taula i bolígraf per poder prendre nota de les indicacions del metge i en un entorn tranquil per poder plantejar els seus dubtes. Si es tracta d’una persona d’edat avançada o amb dificultats, també es demana que estigui acompanyada, igual que ho estaria si hagués anat a la visita presencial. Encara que sigui en la distància “necessitem un espai i unes condicions adequades per garantir una correcta comunicació i que han entès tot el que els hi hem explicat, perquè és informació important”, subratllen des del Servei d’Anestesiologia.

Davant la situació de pandèmia per COVID-10, la modalitat de les visites telemàtiques està fent possible poder realitzar molta activitat assistencial tot evitant desplaçaments i contribuint al necessari distanciament social per minimitzar el risc de contagi.