Brots de legionel·losi de Sabadell i Ripollet 26/09

Nota de premsa del Departament de Salut. Informació actualitzada a 26/09/2014 a les 18.34 h

A data d’avui, resten 11 persones ingressades mantenint-se el nombre de casos

L’Agència de Salut Pública de Catalunya continua les investigacions sobre els casos de legionel·losi declarats durant aquestes setmanes al Vallès Occidental. Actualment es treballa amb la hipòtesi de dos brots de la malaltia localitzats a Sabadell i Ripollet

En les darreres 24 hores s’ha produït 3 altes més respecte a ahir; tot i així encara podria aparèixer algun cas seguint el patró epidemiològic previst.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) conjuntament amb els Ajuntaments de Sabadell i Ripollet van iniciar les actuacions de control immediatament a la declaració dels brots, conforme als procediments establerts.

La investigació epidemiològica posa de manifest que els brots estan controlats. No hi ha hagut cap cas amb inici de símptomes des de fa pràcticament una setmana en el brot de Sabadell i des de fa deu dies en el de Ripollet.

Tots els afectats han estat infectats abans de portar a terme les actuacions de control (mostreig i neteja de les instal·lacions iniciades el 15/9).

S’informarà tant bon punt tinguem els resultats de les analítiques ambientals practicades a totes les instal·lacions amb possible implicació (Sabadell 29/9 i Ripollet 3/10) i a les mostres biològiques dels pacients (durant la setmana del 6/10).


Informació útil per als ciutadans

  • La legionel·losi es transmet per inhalació d’aigua polvoritzada o aerosols.
  • La legionel·losi no es transmet de persona a persona.
  • Es pot beure sense cap perill l’aigua d’abastament públic, tant dels domicilis particulars com de les fonts públiques.
  • Es pot fer servir l’aigua d’abastament públic per a la higiene personal i per cuinar.