Brot de legionel·losi de Sabadell 14/10

L’Agència de Salut Pública de Catalunya dóna per controlat epidemiològicament el brot de legionel·losi de Sabadell. No s’ha produït cap nou afectat que hagi iniciat la simptomatologia durant els darrers 13 dies i que es pugui incloure en aquest brot comunitari.

Nota de premsa del Departament de Salut. Informació actualitzada a 14/10/2014 - 14.30 h


41 casos confirmats, dels quals 6 són defuncions

L’Agència de Salut Pública de Catalunya dóna per controlat epidemiològicament el brot de legionel·losi de Sabadell. No s’ha produït cap nou afectat que hagi iniciat la simptomatologia durant els darrers 13 dies i que es pugui incloure en aquest brot comunitari.


En les darreres 24 hores s’ha produït una alta. Així, doncs, pel que fa a aquest brot, hi ha 41 casos confirmats, dels quals 4 continuen ingressats, un d’ells a la UCI, i 6 són defuncions (una s’ha inclòs per diagnòstic postmortem provisional). Totes les persones ingressades tenen patologies de base importants i una situació clínica molt greu. La mitjana d’edat de les persones afectades se situa al voltant dels 75 anys.

Tots les persones han estat infectades abans de començar les actuacions de control (mostreig, neteja amb tractament de xoc de les instal·lacions iniciades el 15 de setembre i finalitzades el dia 20 de setembre).

El recompte final dels casos que formen part del brot es coneixerà en finalitzar la investigació epidemiològica amb la pràctica de totes les anàlisis pertinents (al voltant d’un centenar). No es descarta que d’aquesta anàlisi es pugui derivar la identificació d’algun cas aïllat.

A hores d’ara resten pendents els resultats dels estudis moleculars que han de permetre comparar les mostres humanes i les ambientals i esbrinar l’origen causal del brot, tot i que els estudis epidemiològics ens indiquen que, en més del 50% dels casos arreu del món, l’origen no s’arriba a identificar amb certesa absoluta.

Cal recordar tant a entitats com a empreses la seva responsabilitat de mantenir en condicions higièniques les seves instal·lacions.