La Unitat d'Hepatologia del Servei de l'Aparell Digestiu rep l'acreditació de l'Asociación Española para el Estudio del Hígado

L'AEEH atorga les acreditacions per potenciar la màxima eficàcia de qualitat assistencial i per crear models enfocats a garantir aquesta qualitat, creant sistemes de revisió i control i sistemes de millora contínua

La Unitat d'Hepatologia del Servei de l'Aparell Digestiu de l'Hospital de Sabadell ha rebut l'acreditació de l'Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) en reconeixement a l'acompliment de la gestió de qualitat assistencial d'aquesta unitat. L'AEEH atorga les acreditacions per potenciar la màxima eficàcia de qualitat assistencial i per crear models enfocats a garantir aquesta qualitat, creant sistemes de revisió i control i sistemes de millora contínua.


Els criteris per aconseguir l'acreditació ha requerit de l'esforç de tots els professionals de la Unitat d'Hepatologia. El seu coordinador, el Dr. Blai Dalmau, destaca el treball intens de revisió de tots protocols mèdics i dels processos de treball, de l'elaboració de nous protocols, d'entrevistes amb els auditors que avaluen tot el procés, del registre i documentació exhaustiva de tot el procés assistencial del pacient, des de que aquest arriba a l'hospital fins que es dóna d'alta. Tot plegat han estat dos anys de treball per tenir tota la documentació enllestida i poder aconseguir l'acreditació.


La Unitat d'Hepatologia atén una mitjana anual de 1.000 pacients en primera visita a consultes externes, 5.000 pacients en segona visita, i 400 altes anuals. Els professionals atenen a pacients amb malaltia hepàtica crònica i aguda, principalment pacients amb cirrosi hepàtica i hepatitis crònica per virus C i B. Darrerament, s'ha incrementat el nombre de pacients amb esteaotosi hepàtica no alcohòlica. L'Hospital de Dia dóna atenció urgent als pacients que pateixen alguna descompensació o que requereixen la realització d'alguna tècnica concreta.