La Unitat del Son de l’Hospital de Sabadell ha participat en un assaig clínic internacional publicat en la prestigiosa revista ‘New England Journal of Medicine’

Equip investigador de l'assaig SAVE

En l’asssaig clínic internacional SAVE (Sleep Apnea Cardiovascular Endpoints Study) han participat cinc Unitats de Son de diferents centres estatats, entre elles la del Parc Taulí.

La Unitat del Son de l’Hospital de Sabadell ha participat en l’assaig clínic internacional SAVE (Sleep Apnea Cardiovascular Endpoints Study) els resultats del qual han estat publicats a la prestigiosa revista New England Journal of Medicine. L’estudi ha estat liderat des de Austràlia pel Dr. D. McEvoy i des del Grup Espanyol de Son adscrit a la Societat Espanyola de Pneumologia han participat 5 unitats de son, entre elles la de l’Hospital de Sabadell. La coordinadora nacional ha estat la Dra O. Mediano de l’Hospital Universitari de Guadalajara.

La investigadora principal al nostre centre és la Dra. Maria José Masdeu del Servei de Pneumologia i els altres investigadors de l’equip són la Dra. Laura Vigil (Pneumologia), María Piñar (infermera de la Unitat del Son), David González (tècnic de la Unitat del Son), Dra. Gemma Sansa (Neurologia), i el Dr. David Cánovas (Neurologia). La participació dels centres espanyols ha estat molt activa incorporant 262 pacients al global de l’estudi dels quals 71 provenien de l’Hospital de Sabadell.

L’objectiu del treball ha estat avaluar en pacients amb síndrome d’apnea del son, si el tractament amb pressió positiva contínua en via aèria (CPAP) prevé esdeveniments cardiovasculars majors. Es van aleatoritzar 2717 adults de diferents països, d’edats compreses entre els 45 i 75 anys amb apnea del son moderada o greu i malaltia coronària o cerebrovascular a tractament amb CPAP, o a aplicar només les mesures de seguiment habitual de la malaltia cardiovascular. L’objectiu principal va ser la mort per causa cardiovascular, infart de miocardi, ictus i hospitalització per angina inestable, insuficiència cardíaca o un atac isquèmic transitori. Els resultats secundaris van incloure altres resultats cardiovasculars, qualitat de vida, símptomes (roncs), somnolència durant el dia i l’estat d’ànim.

Els resultats principals de l’estudi mostren que els participants eren en la seva majoria del sexe masculí amb somnolència mínima. En el grup de CPAP, l’adherència al tractament va ser de 3,3 hores per la nit. Després d’un seguiment mitjà de 3,7 anys, el tractament amb CPAP no va impedir els episodis cardiovasculars en pacients amb apnea del son moderada a greu. No obstant, el tractament amb CPAP va millorar significativament els roncs, la somnolència diürna, la qualitat relacionada amb la salut i l’estat d’ànim.

En resum, són necessaris més estudis per establir definitivament el paper del tractament amb CPAP en la prevenció cardiovascular secundària en pacient amb apnea del son. La publicació dels resultats en una revista del prestigi del New England Journal of Medicine avala l’exhaustiu treball realitzat durant aquests anys i posa un segell de qualitat als resultats del mateix.