Divendres esportius al CAP Can Rull

Un grup d’usuàries que fan caminades els divendres utilitzen les instal·lacions del centre per fer exercicis d’estiraments i relaxació.

El CAP Can Rull participa en el programa PAFES impulsat per la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de millorar la salut de la població mitjançant l’activitat física. El centre participa en el programa amb la prescripció d’activitat física al seus usuaris i facilitant un entorn per a la pràctica de l’activitat.

Un grup d’usuàries surt a caminar tots els dies a les 9.30 h, i els divendres aprofita les instalacions del CAP per fer exercicis d’estiraments i relaxació. Aquesta activitat, que ja dura més de 9 mesos, ha suposat una millora considerable en la salut de totes les persones participants.