S'obre el període de sol·licituds per a la restitució del tram final de la paga extraordinària de Nadal de 2012, per professionals inactius de Sabadell Gent Gran

Els professionals de Sabadell Gent Gran, que actualment no es troben en actiu, però que van meritar la paga extraordinària de Nadal corresponent a l'exercici 2012, podran sol·licitar el rescabalament i abonament de les quantitats que els hi correspongui mitjançant la presentació del document normalitzat que s'adjunta.

Per qualsevol dubte al respecte podeu contactar amb el telèfon 93 723 10 10 (extensions: 23054 i 23023)

Horari d'atenció de 7 h a 17 h (divendres fins a les 15 h)