Sabadell, territori pilot del programa "Activa't per la salut mental"

Pacients passejant pel Parc Taulí

Es posa en marxa el projecte "Activa’t per la salut mental" a Catalunya, un programa que consisteix en el desplegament d’un circuit estructurat d’espais i serveis dirigits a persones amb trastorn mental greu, les seves famílies o cuidadors. L’any 2014, el Servei de Salut Mental Parc Taulí de Sabadell va atendre més de 6.000 pacients, un 30% amb trastorns mentals greus
 

L’objectiu és orientar, informar i formar a aquestes persones perquè puguin desenvolupar-se millor dins dels recursos existents d’atenció a aquest col·lectiu i millorar el maneig i la cura de la malaltia des del coneixement. La voluntat és que les persones afectades, malalts i cuidadors, siguin individus actius en la gestió de la malaltia i de la seva rehabilitació, amb una participació compartida en la presa de decisions, per incrementar així el benestar general de cada situació personal i familiar. El programa està impulsat pel Departament de Salut i la Federació Salut Mental Catalunya (SMC) i compta amb el suport del Departament de Benestar Social i Família. El projecte s’implantarà a mode de prova pilot per al període 2015-2017 amb l’objectiu de ser avaluat.

 

L’any 2014, el Servei de Salut Mental Parc Taulí de Sabadell va atendre més de 6.000 pacients, un 30% amb trastorns mentals greus.

 

El projecte està dirigit a persones diagnosticades de trastorn mental greu

 
El projecte està dirigit a persones diagnosticades de trastorn mental greu (TMS) (esquizofrènia i trastorns d’idees delirants, trastorn bipolar, depressions majors recurrents, trastorns greus de la personalitat, etc.), que representen més del 30% de les més de 6.000 persones ateses al Servei de Salut Mental de Sabadell l’any 2014. Es calcula que a Sabadell el projecte pot beneficiar en aquesta primera fase a més de 200 persones que pertanyen a unes quaranta famílies a través dels grups psicoeducatius.
 
"Activa’t per la salut mental" a Sabadell
 
Sabadell és un dels territoris seleccionats a Catalunya per desenvolupar aquest programa que serà liderat pel Servei de Salut Mental de la Corporació Sanitària Parc Taulí i l’Associació Salut Mental Sabadell i s’adreçarà inicialment a un grup d’usuaris i famílies, amb l’objectiu d’avaluar els resultats per ampliar-ho progressivament.
 
El projecte està dirigit a persones diagnosticades de trastorn mental greu (TMS) (esquizofrènia i trastorns d’idees delirants, trastorn bipolar, depressions majors recurrents, trastorns greus de la personalitat, etc.), que representen més del 30% de les més de 6.000 persones ateses al Servei de Salut Mental de Sabadell l’any 2014. Les persones amb TMS representen un repte assistencial per la seva complexitat. Són persones amb problemes de salut mèdica, que s’atenen en col·laboració amb els equips d’atenció primària de l’ICS i el de Can Rull, gestionat pel Parc Taulí, però també amb problemes funcionals d’ordre laboral, social i familiar que requereixen un suport professional per viure de forma autònoma i integrada en la comunitat. La cronicitat i la complexitat de la malaltia són els dos elements que caracteritzen el pacient amb TMS, per la qual cosa requereixen d’una atenció integral dels serveis especialitzats de salut mental amb altres agents de salut i comunitaris del territori.

El Servei de Salut Mental i Addiccions de la Corporació Sanitària Parc Taulí és un dels agents principals de la xarxa pública especialitzada en l’atenció a la salut mental del Vallès Occidental Est. Disposa de serveis d’hospitalització psiquiàtrica total o parcial ubicats a l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell, i serveis d’atenció comunitària que es presten a través de dos centres de salut mental d’adults, dos infantojuvenils i un centre d’atenció a les addiccions -treballant de forma integrada amb els equips d’atenció primària- i un servei de rehabilitació comunitària.