El programa ‘Viure a casa’ del Parc Taulí rep un nou ajut de l’Obra Social “la Caixa” per a l'atenció de pacients amb trastorn mental greu

La finalitat del programa és ajudar a adquirir hàbits, habilitats i comportaments que facilitin l’autonomia del pacient.

Per segon any consecutiu, l’Obra Social “la Caixa” ha realitzat una col•laboració que fa possible la continuïtat del programa ‘Viure a casa’ desenvolupat pel Parc Taulí. L’objectiu del programa és el de promoure i millorar el nivell d’autonomia personal dels pacients inclosos en el programa Trastorn Mental Greu del Servei de Salut Mental Parc Taulí que viuen al domicili, ja sigui sols o acompanyats de familiars. El programa ‘Viure a casa’ es va iniciar l’abril de 2015 i, des de llavors, s’han atès 11 pacients al seu domicili. Amb la renovació de l’ajut, 15 nous pacients es veuran beneficiats per aquest programa.

El Centre de Salut Mental Parc Taulí atén prop de 6.000 pacients cada any amb algun diagnòstic considerat trastorn mental greu. D’aquests, aproximadament uns 800 presenten una manifesta tendència a la cronicitat i al deteriorament funcional important, i són inclosos en el programa Trastorn Mental Greu (TMG). Actualment, un 70% d’aquestes persones incloses en el programa TMG de Salut Mental Parc Taulí tenen el diagnòstic d’esquizofrènia o altres psicosis.

L’equip del programa ‘Viure a Casa’ està format per un monitor/a i el/la treballador/a social que atén al Centre de Salut Mental a la persona candidata. El pla de treball individualitzat específic per incloure al candidat al programa el realitzen els professionals de Psiquiatria, Infermeria i Treball social que segueixen el cas de manera ambulatòria. La priorització dels diferents casos la fa la coordinadora del Programa Viure a Casa, que concentrarà les diferents peticions realitzades des dels diferents equips d’atenció al trastorn mental greu.
 

‘Viure a casa’ amb més autonomia i qualitat de vida per al pacient i per a les seves famílies


La finalitat del programa ‘Viure a casa’ es centra en ajudar a adquirir hàbits, habilitats i comportaments que propiciïn l’augment de la funcionalitat i la pròpia autonomia del pacient, l’estructuració de les activitats de la vida diària, la mediació amb el seu entorn, el coneixement dels equipaments disponibles al barri que siguin útils a l’usuari/a i ajudar-los a accedir a aquest recursos.

Els usuaris són persones incloses en el programa TMG, majors de 18 anys, estables psicopatològicament i amb capacitat cognitiva suficient per poder desenvolupar les activitats necessàries de la vida diària mitjançant el suport del monitor del programa.

La valoració feta durant el primer any de funcionament del programa ‘Viure a casa’ ha estat molt positiva: les famílies agraeixen el suport i els pacients i familiars han acceptat de bon grat les orientacions i pautes en relació a l’organització de les tasques del domicili, aconseguint també la incorporació dels pacients als recursos comunitaris (cursos, activitats educatives...). No en va, en el naixement d’aquesta iniciativa hi van participar de manera activa les pròpies associacions de pacients i familiars. Sempre millor ‘Viure a casa’!