La Fundació Parc Taulí publica la Priorització de les candidatures pels ajuts FI AGAUR 2020

Seguint els criteris de priorització i les respectives ponderacions que es van definir des de l'Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí, a continuació es presenta una llista amb les candidatures presentades des d’aquesta institució, ordenades de major a menor puntuació.