Un contenidor quirúrgic inventat al Parc Taulí ja es troba al mercat

El contenidor quirúrgic d'un sol ús ideat per la infermera Gemma Arribas es troba en fase de comercialització i ja se n’han venut més d’un miler d’unitats. Es tracta d'un dispositiu d'ús quirúrgic per dipositar-hi el material emprat en la pràctica quirúrgica, que millora la seguretat del personal instrumentista de quiròfan.

Es tracta d’un recipient estèril per a ús de quiròfan que es col·loca a la taula del material quirúrgic per emmagatzemar les agulles usades. Es diferencia dels contenidors que habitualment s’utilitzen a quiròfan pel seu disseny que aporta més estabilitat, a més evita la doble manipulació d’aquest material després de la cirurgia, ja que aquest es diposita directament al recipient de deixalles i per tant disminueix el risc de risc biològic en el procés de manipulació de les agulles. El recipient és d’un sol ús i un cop tancat no es pot tornar a obrir. Per les seves característiques particulars és únic en el mercat.

Aquest és un cas que posa de manifest l'èxit del model de valorització i transferència tecnològica del Parc Taulí, fruit de l'activitat assistencial i l’actitud innovadora dels professionals de la institució. El camí des de la detecció d'una oportunitat, el posterior disseny del primer esbós fins l'arribada al mercat és llarg i complex, però fets com aquest evidencien que la interacció entre el coneixement assistencial, la Unitat d'Innovació i l'empresa privada pot ser del tot profitosa. En aquesta ocasió s'ha treballat conjuntament amb la companyia Vecmedical, la qual s'ha encarregat del disseny i la industrialització del producte.